Adatvédelmi feltételek

 1. A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ kötelezettség vállalásunk

A legmagasabb szintű titoktartási és átláthatósági követelményeket kívánjuk megvalósítani a jelenlegi tevékenységünk során feldolgozott személyes adatok tekintetében. Alapvető értékeinket a Royal DRU vállalaton belüli személyes adatainak feldolgozása és védelme határozza meg. A személyes adatok feldolgozási szabályzata leírja az Ön által kezelt személyes adatok kategóriáit, azok gyűjtésének módjait és céljait, milyen helyzetekben továbbítjuk a személyes adatokat, valamint az ezzel kapcsolatos jogait és lehetőségeit. Ugyanakkor a Személyes Adatfeldolgozási Szabályzat részletezi hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat az ügyfélkapcsolat -kezelésben, leggyakrabban azért, hogy naprakész legyen az érdeklődési területének legújabb fejleményeiről vagy eseményeiről. Kérjük, olvassa el a www.munkagepdoktor.hu webhelyen elérhető Általános Szerződési Feltételeket és a Cookie-irányelveket, ahol részletesen ismertetjük, hogyan használjuk a cookie-kat és más hasonló technológiákat a weboldalunkon keresztül.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az üzemeltető az Ön személyes adataival kapcsolatban az esettől függően a Royal DRU.

 1. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az általunk kezelt személyes adatok a következők lehetnek:

 • Elérhetőségi adatok, például név, telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám és e-mail cím;
 • A weboldalunk böngészéséből származó adatok cookie -k és hasonló technológiák segítségével gyűjtöttek, a Cookie -irányelveknek megfelelően.
 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJA

A személyes adatok feldolgozásának bármely művelete az alábbi jogalapok valamelyike alapján történik:

 • az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához szükséges, amelyben Ön részes;
 • az adatkezelés az üzemeltető jogi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges;
 • a feldolgozás az Ön hozzájárulása alapján történik;
 • a feldolgozás a Royal DRU vagy egy harmadik fél jogos érdekei miatt szükséges (pl. Ha az adatkezelés olyan szerződés végrehajtásához szükséges, amelyben aszervezete is részt vesz), kivéve, ha az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai érvényesülnek ezekkel szemben érdekek;
 • különleges adat kategóriák esetén a feldolgozás akkor történik, ha az adatfeldolgozás általános jogalapja mellett az alábbi különleges feldolgozási feltételek egyike is teljesül:
 • megszerezték az érintett hozzájárulását;
 • törvényi kötelezettségünk van ezen adat kategóriák feldolgozására.
 1. MILYEN CÉLRA DOLGOZZUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatjuk („Megengedett célok”):

 • az ügyfeleinkkel fennálló szerződéses kapcsolat kezelése és adminisztrációja;
 • A biztonság és a helyiségekhez való hozzáférés kezelése, a Royal DRU SRL által használt informatikai rendszerek (pl. Weboldal, adatkezelő platformok, használt kommunikációs rendszerek) használatának kezelése, beleértve a biztonsági fenyegetések, csalások vagy más jogosulatlan vagy rosszindulatú tevékenységek megelőzését és észlelését;
 • a bírósági határozatok betartása, valamint jogaink és érdekeink gyakorlása és /vagy védelme érdekében;
 • szolgáltatásaink és az Önhöz intézett kommunikációnk elemzése és fejlesztése, beleértve a Royal DRU SRL szolgáltatásaival kapcsolatos ügyfél -elégedettségi szint felmérését (mivel jogos érdekünk a szolgáltatások folyamatos fejlesztése)
 • a fentiek bármelyikével kapcsolatos és / vagy kiegészítő célokra, vagy bármely más célra, amelyre személyes adatait a rendelkezésünkre bocsátották, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Ezenkívül az Ön hozzájárulása alapján különböző kommunikációkat küldhetünk Önnek az Ön által jóváhagyott csatornákon keresztül, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről, szervezett eseményekről, promóciókról és egyéb információkról.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVITELE

Adott esetben továbbíthatjuk, vagy hozzáférést biztosíthatunk bizonyos személyes adataihoz a címzettek alábbi kategóriáihoz:

 • a Royal DRU SRL vállalatcsoporthoz tartozó vállalatok;
 • futárszolgálat;
 • fizetési / banki szolgáltatók;
 • marketing / telemarketing szolgáltatók;
 • informatikai szolgáltatók;
 • más vállalatok, amelyekkel közös programokat dolgozhatunk ki áruink és szolgáltatásaink piaci kínálatához.

Ha törvényi kötelezettségünk van, vagy ha jogos érdek védelme szükséges, akkor bizonyos személyes adatokat a hatóságoknak is közzé tehetünk. Biztosítjuk, hogy az adatokhoz harmadik felek magánjogi hozzáférése az adatvédelemre és az információk bizalmas kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történjen, a velük kötött szerződések alapján.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK ÁTVITELE KÜLFÖLDÖN

Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országokba, vagy olyan államokba, amelyeket az Európai Bizottság elismert a személyes adatok megfelelő szintű védelmének biztosításaként, ha az ilyen továbbításra az engedélyezett célok szerinti kezelés szükséges fentebb leírtak szerint.

Kivételes körülmények között, ha az engedélyezett célra szükség van, továbbíthatjuk személyes adatait olyan harmadik országokba, amelyeket az Európai Bizottság nem ismert el megfelelő szintű védelmet nyújtónak. Biztosítjuk, hogy ezekre a nemzetközi átutalásokra megfelelő biztosítékok vonatkozzanak (például az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződési feltételek alapján), amint azt az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet vagy más vonatkozó jogszabályi előírások megkövetelik. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, ha további információra van szüksége ezekről a védelmi intézkedésekről.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FRISSÍTÉSE

Ha az Ön által megadott személyes adatok bármelyike megváltozik, például ha megváltoztatja vezetéknevét, vezetéknevét, e-mail címét, ha törölni kívánja a hozzánk intézett kéréseket, vagy ha tudomást szerez arról, hogy ha téves személyes adatai vannak Önnel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy kijavítsuk azokat.

Nem vállalunk felelősséget az Ön által megadott helytelen, nem hiteles, elégtelen vagy hiányos személyes adatokból eredő veszteségekért.

 1. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

A Royal DRU SRL technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok tárolásának folyamatának és konkrét kritériumainak megszervezésére (beleértve az archiválási eljárásainkat is). Megszüntetjük a személyes adatok feldolgozását, ha azok már nem ésszerűen szükségesek az Engedély céljaihoz, vagy ha visszavonja hozzájárulását (ha van ilyen), és nincs jogos indoka a Royal DRU további feldolgozásának folytatására (beleértve a kötelezettséget) Royal DRU, hogy továbbra is tárolja az ilyen adatokat), és amely felülmúlja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait.

KIjavítás

Kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük vagy kiegészítsük pontatlan vagy hiányos személyes adatait. Megpróbálhatjuk ellenőrizni az adatok pontosságát, mielőtt kijavítjuk azokat.

Adatok törlése

Kérheti, hogy töröljük személyes adatait, de csak akkor, ha:

 • már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez gyűjtötték őket; vagy
 • visszavonta hozzájárulását (ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul); vagy
 • gyakorolja a jogot, hogy tiltakozzon; vagy
 • illegálisan feldolgozták; vagy
 • törvényi kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban.

Nem vagyunk kötelesek eleget tenni személyes adatainak törlésére vonatkozó kérésének, ha személyes adatainak feldolgozása szükséges:

 • törvényi kötelezettség betartásáért; vagy
 • a jog bíróságon való megállapításáért, gyakorlásáért vagy védelméért.

Az adatfeldolgozás korlátozása

Kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk a személyes adatok kezelését, de csak akkor, ha:

 • pontosságuk vitatott (lásd a javítási részt), hogy ellenőrizni tudjuk pontosságukat;

vagy

 • a feldolgozás jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljék; vagy
 • már nincs szükségük arra a célra, amelyre gyűjtötték őket, de szüksége van rájuk ahhoz, hogy megállapítsa, gyakorolja vagy megvédje a jogát a bíróságon;

vagy

 • Ön élt a tiltakozáshoz való jogával, és folyamatosan ellenőrizzük, hogy jogaink érvényesülnek -e.

Korlátozási kérelem nyomán tovább használhatjuk személyes adatait, ha:

 • megkaptuk a beleegyezését; vagy
 • a jog bíróságon történő megállapítása, gyakorlása vagy védelmének biztosítása;

vagy

 • a Hontfar vagy bármely más természetes vagy jogi személy jogainak védelme.

Adatok hordozhatósága

Kérheti tőlünk, hogy strukturált, általánosan használt formátumban bocsássuk rendelkezésére személyes adatait és amely automatikusan olvasható, vagy kérheti, hogy azt közvetlenül „másolja” egy másik adatkezelőhöz, de minden esetben csak akkor, ha:

 • a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy az Önnel kötött szerződés megkötésén

vagy

 • végrehajtásán alapul, és a feldolgozás automatikus úton történik.

Tiltakozás

Ön saját helyzetével összefüggő okokból bármikor kifogást emelhet személyes adatai jogos érdekünk szerinti feldolgozása ellen, ha úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai érvényesülnek ezen érdek felett. Ön bármikor tiltakozhat adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen (ideértve a profilok létrehozását is), mindenféle indoklás nélkül, ebben az esetben a lehető leghamarabb leállítjuk ezt a feldolgozást.

 

Automatikus döntéshozatal

Ön kérheti, hogy ne vonatkozzon rá kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntés, de csak akkor, ha a döntés:

 • jogi hatást gyakorol rád; vagy
 • hasonló módon és jelentős mértékben érinti Önt.

Ez a jog nem érvényes, ha az automatikus döntés hozatalt követően született döntés:

 • kötelesek vagyunk szerződést kötni Önnel;
 • törvényi felhatalmazással rendelkezik, és jogai és szabadságai megfelelő garanciákkal rendelkeznek;

vagy

 • kifejezett beleegyezésén alapul.

 

Panaszok

Jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban. Annak sérelme nélkül, hogy bármikor kapcsolatba léphet a felügyeleti hatósággal, kérjük, előzetesen lépjen velünk kapcsolatba, és ígérjük, hogy minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a problémákat békés úton oldjuk meg. Ha élni szeretne a fent említett jogokkal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

Royal DRU SRL, székhelye Bereni str. Principala no.138A, Maros megye.

E-mail: doctorpiese@gmail.com

 

Ami a tőlünk kapott marketing közleményeket illeti, bármikor visszavonhatja hozzájárulását, egyszerűen elérve a tőlünk e-mailben kapott üzenetek láblécében található „leiratkozás” linket. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk az adataink biztonságával és titkosságával kapcsolatos jogi kötelezettségeknek, amikor Ön gyakorolja az érintettként biztosított jogainak egyikét, megkérhetjük Önt, hogy igazolja személyazonosságát azáltal, hogy elküldi nekünk a dokumentum azonosító példányát vagy bármely más egyéb információk, amelyek szükségesek annak ellenőrzéséhez, hogy a kérelem az érintett érintettől érkezett -e.

A beérkezett kéréseket és panaszokat figyelembe vesszük, és a törvényben előírt határidők betartásával választ küldünk Önnek.